Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κωδικός: 060.010.025

8.00

(…) «Όταν όμως η θέωσις αμφισβητείται από τους δυτικόφρονας ορθολογιστάς, ο μέγας Παλαμάς ως νέος θεολόγος και υιός βροντής σαλπίζει την ουράνιο διδασκαλία και θεολογία της θεώσεως και κατατροπώνει τους παραχαράκτας του Ευαγγελίου. Δεν θα ηδύνατο βεβαίως να παραδώσει τη θεολογία αυτή, εάν ο ίδιος δεν είχε πάθει την θέωσι. Αναγιγνώσκοντες το βίο του αγίου Παλαμά, εκπλησσόμεθα όχι απλώς διότι τον βλέπουμε τεθεωμένο, αλλά διότι τον βλέπουμε να διαλάμπει σε υψηλότατο βαθμό θεώσεως, αφού και η θέωσις έχει διαβαθμίσεις “αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη” (Α’ Κορ. ιε’, 41). Η ψυχή μας πλημμυρίζει από θαυμασμό και ευγνωμοσύνη προς τον αγιώτατο Γρηγόριο. Ταπεινή έκφρασις της ευλαβείας και αφοσιώσεώς μας προς τον αγιορείτη φωστήρα και διδάσκαλό μας είναι και η παρούσα έκδοσις». (…)
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)