ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΚΥΠΡΗΣ

Κωδικός: 043.033.105

3.00

Στην απότομη πλαγιά του “Χειμάρρου των κέδρων”, μέσα στην έρημο, μεταξύ Νεκράς Θαλάσσης και Βηθλεέμ, είναι κτισμένο το ονομαστότερο Μοναστήρι της Παλαιστίνης, ένα από τα αξιολογότερα του ανατολικού Χριστιανισμού. Λειτουργεί αδιάκοπα επί 15 αιώνες. Η ίδρυσή του ανάγεται στον άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο, ο όποιος -κατά τον υμνογράφο- υπήρξε “υπερόπτης των κάτω, παρεπίδημος, εραστής των άνω και ερημοπολίτης, θεόφρων, έξω σαρκός και του κόσμου, μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος, υπέρ άνθρωπον, άυλος εν ύλη, οίκος Θεού πανάξιος…” (Στιχηρά προσόμοια των Αίνων). Ας εντρυφήσουμε, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τις θεοπειθείς πρεσβείες του αγίου, στον ένθεο βίο και την πολιτεία Σάββα του Ηγιασμένου, για τον οποίο η Εκκλησία μας ψάλλει και το Εξαποστειλάριον:
«Την έρημον επόλισας, τρόποις εν φιλοσόφοις, Πατέρων το αγλάισμα, Σάββα Πάτερ θεόφρον, και ταύτην απετέλεσας, νοητόν Παράδεισον, κομώσαν άνθεσι θείοις, μονοτρόπων τω πλήθει, των αξίως τελούντων, την σην σεβάσμιον μνήμην». (Από την έκδοση)