ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.025

2.00

1η Ἀπριλίου και 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

 

Κανένα ἁμάρτημα δεν παραμένει ἀσυγχώρητο, ἐφὅσον ὁ ἁμαρτήσας μετανοήσῃ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ξεπέρασε πολλούς ἁμαρτωλούς στην ἁμαρτία· μόλις, ὅμως, ἀντιλήφθηκε τον ξεπεσμό τῆς ἀθάνατης ψυχῆς της, ξέφυγε και ξεπέρασε τον κακό της ἑαυτό κα ἀνέβηκε την κλίμακα τῶν ἀρετῶν με τέτοια ἀποφασιστικότητα, που ὁ βίος της ἀποτελεῖ ἕνα ἀπο τα λαμπρότερα παραδείγματα μετανοίας. Ἡ μετάνοιά της εἶναι τόσο λαμπρή, που ἡ Ἐκκλησία μᾶς την προβάλλει δύο φορές μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή για να μπορέσουμε να ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα για την Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Χριστοῦ, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ ἐξαίσιο παράδειγμα τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.