ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κωδικός: 061.010.059

9.00

Ὁμιλίες καί γραπτά κείμενα δημοσιοποιηθέντα κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, στά ὁποῖα ἀποτυπώνεται τό ὕψος καί βάθος καί πλάτος τῆς ἀγγελομιμήτου Μοναχικῆς πολιτείας, ὅπως μᾶς παρεδόθη ἀπό τήν βιοτή καί τά συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί ὅπως βιοῦται μέχρι σήμερα στόν Ἁγιώνυμο Ἄθω.