ΟΠΩΣ ΦΩΤΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ… – π. ΣΥΜΕΩΝ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κωδικός: 061.021.045

16.00

Οι ομιλίες που ακολουθούν δημιουργήθηκαν κατά την ώρα της εκφωνήσεώς των, μετά την ανάγνωση της ευαγγελικής περικοπής της Θείας Λειτουργίας των Κυριακών, από την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Σεπτεμβρίου 1996 έως την Κυριακή των Αγίων Πάντων του 1997.
Καθώς και αυτή ακόμη η κύρια ή οι κύριες έννοιες κάθε ομιλίας ήρθαν, κατά κανόνα, στον νου του ομιλητού λίγα λεπτά προ της εκφωνήσεώς των, ο υποφαινόμενος φρονεί πως ό,τι τυχόν καλό υπάρχει σ’ αυτές είναι από τον Θεό. Όντως “…όπως φώτισε ο Θεός”.
Γι’ αυτό και παρακαλούνται οι αναγνώστες, εάν θέλουν να ωφεληθούν, να προσέξουν αυτήν την πλευρά των ομιλιών -εάν βέβαια ανακαλύψουν κάτι τέτοιο- και όχι όποια άλλη ανθρώπινη αδυναμία.
Εύχεσθε, αδελφοί, και υπέρ ημών. π. Σ. Κ. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)