ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ – ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Κωδικός: 030.069.058

12.50

Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το προσφιλέστερο πρόσωπο κάθε χριστιανού και η άμεση μεσίτρια όλων μας προς τον Κύριο και Θεό μας και αγαπητό Υιό της.
Σ’ Αυτήν καταφεύγουμε σε κάθε μας θλίψη, σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε ασθένεια, σε κάθε αδικία, σε κάθε πρόβλημά μας, μικρό ή μεγάλο.
Αλλά και αυτήν ευχαριστούμε πρώτη για κάθε χαρά και κάθε επιτυχία στη ζωή μας.
Το ποιητικό κείμενο της Μικράς Παρακλήσεως είναι από τα πρώτα του είδους των Κανόνων. Φέρεται ως ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχού και κατ’ άλλους ως ποίημα του Θεοφάνους.
Το ποιητικό κείμενο της Μεγάλης Παρακλήσεως είναι ποίημα του ευσεβούς Αυτοκράτορος Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως.
Η μελοποίηση των δύο σπουδαίων αυτών κειμένων έγινε από δύο κορυφαίους του είδους, τον περίφημο και πολυγραφότατο μουσικό Πέτρο τον Πελοποννήσιο, Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και τον επίσης σπουδαίο μουσικό, Ιωάννη Πρωτοψάλτη της Μεγάλης, επίσης, Εκκλησίας.
Το γεγονός ότι οι δύο κορυφαίοι μουσικοί ασχολήθηκαν με την μελοποίηση των δύο αυτών κειμένων μαρτυρεί τόσο την ευλάβεια και τον σεβασμό τους στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, όσο και την ανάγκη που υπήρχε, μέσα στις τόσες και άμεσες ανάγκες που υπήρχαν για μελοποίηση, της σωστής και σεμνής μελοποίησης των κειμένων αυτών.
Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της Σχολής μας είναι και η σωστή εκμάθηση των δύο αυτών Παρακλητικών Κανόνων, ώστε οι πιστοί απερίσπαστοι να προσεύχονται προς την Υπεραγία Θεοτόκο και Μητέρα όλων μας. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)