ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΟΜΟΣ Β

Κατηγορία: Ερμηνευτικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 071.024.016

6.00

Δίτομο ερμηνευτικό έργο με το οποίο ο συγγραφέας παρέχει σε όσους πιστούς δεν έχουν ευρεία θεολογική μόρφωση τη δυνατότητα πληρέστερης κατανοήσεως των περικοπών. Στο έργο παρατίθενται το κείμενο, η μετάφραση, η κατά στίχο ερμηνεία του κειμένου και σχόλια.