ΝΕΟ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.034

55.00

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρούσα έκδοση είναι: Η κατάταξη τόσο των αργών όσο και των συντόμων Καταβασιών υπάρχει σε χρονολογική σειρά, όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στο Τυπικό της Μ.Χ.Ε., ώστε η εξυπηρέτηση των ιεροψαλτών να είναι άμεση και εύκολη. Επίσης, η ιδιαιτερότητα της ανά χείρας β΄ εκδόσεως, θεωρώ ότι προσδιορίζει την απλότητα και μεγαλοπρέπεια των μελωδιών, οι οποίες συναρτώνται με το ποιητικό κείμενο. Τέλος, το πόνημά μου αυτό περιλαμβάνει όλα τα Προσόμοια κατ΄ ήχον, τα έντεκα Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια, τα Εξαποστειλάρια του όλου ενιαυτού (Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών) και επίσης τους Αναβαθμούς του δ΄ ήχου σε αργό μέλος.

Χαρίλαος Ταλιαδώρος

(Από τον Πρόλογο της έκδοσης)