ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Κατηγορία:

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 023.099.008

48.00

νώσται της ευρείας χρήσεως του υμνογραφικού έργου “Ο Ενιαύσιος Στέφανος της Ορθοδόξου Εκκλησίας” του αειμνήστου Γέροντος ημών Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και παρακινηθέντες εκ τούτου, αλλά και υπό αδελφών και φίλων φιλακολούθων, όπως επανεκδώσωμεν τούτο, ηθελήσαμεν ίνα παρουσιάσωμεν τούτο εις το Χριστεπώνυμον πλήρωμα ανθρωπίνως άρτιον και τέλειον και πλουσιώτερον εις Απολυτικοκοντάκια και Μεγαλυνάρια, τα οποία ελήφθησαν εκ του όλου έργου του μακαριστού συγγραφέως, υπό την ονομασίαν “Νέος Ενιαύσιος Στέφανος”. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Πρόλογος
Πρόλογος του Συγγραφέως
Μην Σεπτέμβριος
Μην Οκτώβριος
Μην Νοέμβριος
Μην Δεκέμβριος
Μην Ιανουάριος
Μην Φεβρουάριος
Μην Μάρτιος
Μην Απρίλιος
Μην Μάιος
Μην Ιούνιος
Μην Ιούλιος
Μην Αύγουστος
Τριώδιον
Πεντηκοστάριον
Απολυτίκια αναστάσιμα
Απολυτίκια της εβδομάδος
Θεοτόκια εις έκαστον ήχον
Παράρτημα Α’. Της Υπεραγίας Θεοτόκου
Παράρτημα Β’. Των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων
Ευρετήριον