ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 030.034.121

19.00

Περιέχον Άπαντα τα εν τη περιόδω ταύτη συμπίπτοντα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, των Αποστίχων και των Αίνων / παρά Αλεξάνδρου Βυζαντίου, Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1884.