ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΔΕΚΤΗ 2 – ΟΡΘΡΟΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Κωδικός: 030.025.062

38.00

Μουσικός πανδέκτης 2 | Όρθρος

Ο δεύτερος τόμος του Μουσικού Πανδέκτη περιέχει σε κείμενα βυζαντινής μουσικής όλα όσα χρειάζονται για την ακολουθία του Όρθρου.