ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑ ΜΗΝΑΙΑ ΤΟΜΟΣ Γ – ΜΑΪΟΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.043

40.00

Η σειρά αυτή των Κυπρίων Μηναίων περιλαμβάνει πλήρη την ακολουθία των Κύπριων αγίων εκάστου μήνα. Πέρα από τα Δοξαστικά και τα Ιδιόμελα περιλαμβάνει τα Προσόμοια, Απολυτίκια και Εξαποστειλάρια.