ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Κωδικός: 050.001.188

40.00

Ὁ ἀνὰ χεῖρας Τόμος συνιστᾶ λιτὸ ἀφιέρωμα στὸ ἐν γένει φαινόμενο τοῦ μοναχισμοῦ, ποὺ ὡς σύντονος ἀγῶνας μὲ στόχο τὴν ἐν Χριστῷ τελείωση (Μθ. 19, 21) ἔχει τὶς ἀπαρχές του στὴν πρωτοχριστιανικὴ ἐποχή. Οἱ ἐλλογιμώτατοι συμμετέχοντες μὲ τὶς ἔξοχες μελέτες τους –τριάντα μία τὸν ἀριθμό– οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται σὲ αὐτόν, προσεγγίζουν μὲ τρόπο σαφῆ καὶ σύστοιχο μὲ τὴ μακραίωνη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τὶς πολυποίκιλες διαστάσεις ποὺ ἅπτονται αὐτοῦ τοῦ φαινομένου. Ὁμιλοῦν γιὰ τὴν πνευματικότητα ποὺ ὁρίζει τὸν μοναχισμό, ἐπισημαίνουν τὴν ἰδιαίτερη προσφορά του σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἱστορικά, θεολογικά, ἑρμηνευτικά, καὶ ἐν γένει ἀναλύουν ποικιλοτρόπως τὶς διάφορες πτυχὲς ποὺ τὸν χαρακτηρίζουν ὡς ἰδιαίτερο τρόπο ζωῆς, ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσης στὸν Θεὸ καὶ ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς. (από τον πρόλογο της έκδοσης)

Εξώφυλλο: Σκληρόδετο

Σελίδες: 678