ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΣΑΪΤΗΣ

Κωδικός: 026.016.014

3.00

Μέ βαθύτατο σεβασμό οἱ πιστοί προσφέ­ρου­με στήν Ὑπ­ε­ραγία Θεοτόκο τήν ἱκεσία μας μέ τούς ὕμνους καί τίς δοξολογίες τοῦ Μικροῦ ἤ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος. Ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανών ψάλ­­­­­λεται σ’ ὅλη τή διάρ­κεια τοῦ ἔτους. Κατά τήν περίοδο ὅμως τοῦ Δεκα­πε­­νταυγούστου ψάλ­λονται ἐναλλάξ οἱ δύο Κα­­νόνες