ΜΙΚΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΚΥΠΡΗΣ

Κωδικός: 026.033.024

2.50

Περιεχόμενα:
Η προσευχή κατά την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας
Εωθινή προσευχή
Προσευχή των Πατέρων της Όπτινα
Εκ του μεσονυκτίου
Εκ του Όρθρου
Ευχαί της τραπέζης
Εκ του Εσπερινού
Το Μικρόν Απόδειπνον
Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου
Η Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως
Ο Μικρός Παρακλητικός Κανών
Ακολουθία Διακαινησίμου Εβδομάδος
Προσευχή αγίου Παϊσίου