ΜΙΚΡΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Β΄ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 021.024.002

14.00

Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου μας σώζει, διότι δι’ αυτού ο Κύριος συναντά και νικά τον θάνατό μας και ο θανάτός Του γίνεται “αθανασίας πρόξενος”. Επί του Σταυρού ο Κύριος συνήψε τα διεστώτα και ένωσε την γη με τον ουρανό. Η Εκκλησία τρέφεται συνεχώς από την θυσία του Χριστού. Σε κάθε Θεία Λειτουργία δεν έχομε μια εξωτερική αναπαράσταση ή μια επανάληψη, γιατί η σταυρική θυσία άπαξ ετελέσθη, και γι’ αυτό δεν επαναλαμβάνεται, αλλά έχομε συνέχεια και μετοχή στην μία και μοναδική θυσία του Χριστού. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)