ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 051.017.035

4.10

Περιγραφή
Το μικρό αυτό τεύχος γράφτηκε ΜΕ αφορμή την πρόσφατη πανδημία του κορωνοιού, ως καρπός συμπαράστασης στους ποικίλως χειμαζοΜΕνους συνανθρώπους μας. Γράφτηκε ΜΕ την ελπίδα ότι θα ενισχύση ΚΑΙ θα παρηγορήση τους εν Χριστώ αδελφούς, υποδεικνύοντας την αντιΜΕτώπιση του προβλήματος από την πνευματική πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουΜΕ αυτό που τονίζουν όλοι οι άγιοι Πατέρες, ότι δηλαδή πίσω από κάθε φυσικό κακό βρίσκεται η αμαρτία, διότι αυτή διαταράσσει την σχέση του ανθρώπου ΜΕ τον Θεό ΚΑΙ, κατά συνέπεια, ΚΑΙ ΜΕ την κτίση. Η σωτηρία μας, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βρίσκεται πρώτα από όλα στην ΜΕτάνοια. ΜΕ την ΜΕτάνοια ΚΑΙ την προσευχή θα αποκαταστήσουΜΕ την σχέση μας ΜΕ τον Θεό, θα νιώσουΜΕ την αληθινή ειρήνη ΚΑΙ ασφάλεια. ΜΕ την ΜΕτάνοια όλων μας θα αντιΜΕτωΠΙΣΤΗ αποτελεσματικά ΚΑΙ η παρούσα πανδημία. Στις σελίδες του βιβλίου βλέπουΜΕ -ΜΕσα από τα κείΜΕνα των θεοφόρων Πατέρων- ποια είναι η αντιΜΕτώπιση των θλίψεων ΚΑΙ του θανάτου από τον πιστό, ΚΑΙ πως η ΠΙΣΤΗ αποτελεί το στήριγμα σε όλες τις δυσκολίες. ΑνακαλύπτουΜΕ επίσης, τι είναι ο φόβος του Θεού, ΚΑΙ πως αυτός όχι μόνο διώχνει τους άλλους φόβους που ταλαιπωρούν τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά αποτελεί ΚΑΙ την βάση της πνευματικής ζωής, οδηγώντας τον πιστό στην αγάπη ΚΑΙ στον ίδιο τον Θεό. Στο τέλος παρατίθεται ένα προσευχητικό παράρτημα, ως βοήθημα για τους πιστούς ώστε να συμβάλουν ΜΕ την προσευχή τους στην παρούσα δοκιμασία.