ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Κατηγορία: Πατερικά

Εκδοτικός Οίκος: ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Κωδικός: 061.051.051

7.00

Στο τέλος του Εξομολογηταρίου (έργο του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου) υπάρχει ο περίφημος λόγος Περί Μετανοίας, τον οποίο παρουσιάζει το παρόν βιβλίο στη Νεοελληνική του απόδοση. Αποδεικνύει ποια είναι η αληθινή Μετάνοια και ποια είναι τα αποτελέσματά της και ποια είναι τα σημεία της αληθινής συγχωρήσεως των αμαρτημάτων από τον Θεό.