ΛΟΓΟΣ ΕΣΘΙΟΜΕΝΟΣ Β

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 061.025.144

12.00

Πρόλογος
Α’ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΟΡΤΙΟΙ
«Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε…» (2-9-84)
Κυριακή της Συγκυπτούσης (8-12-1985)
Κεκλημένοι εις Δείπνον (15-12-1985)
Χριστούγεννα 1985 (25-12-1985)
Πώς θα πέσωμε στην σφαίρα της αιωνιότητος (2-2-1986)
Η παραβολή των ταλάντων (9-2-1986)
Κυριακή του Ασώτου (15-2-1987)
Κυριακή του Παραλύτου (10-5-1987)
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (8-6-1987)
Κυριακή της Απόκρεω (14-2-1988)
Β’ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ
Το ωραίο ταξίδι (1-7-1984)
«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως…» (19-8-1984)
Να διψάμε την ώρα της μεταβάσεώς μας στον ουρανό (23-8-1984)
Περί θείας κατανύξεως (24-8-1984)
Τί ωραίο περιβόλι θα γίνη το μοναστήρι μας! (21-7-1985)
Πώς θα ζήσωμε την ειρήνη όλοι μαζί (16-8-1985)
«Βοηθός και σκεπαστής…» (24-2-1986)
Χριστοείδεια-Θεοείδεια (11-1-1987)