ΛΑΥΣΑΪΚΟΝ – ΕΠΙΣΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Κατηγορία: Πατερικά

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 050.034.062

15.40

Στο ιερότατο αυτό βιβλίο ιστορείται και περιγράφεται η ενάρετη άσκηση, η θαυμαστή ζωή και οι αγώνες των αγίων και οσιοτάτων Πατέρων, που αγωνίστηκαν γενναία στις ερήμους. Εδώ γράφονται ακόμη η ζωή και η πολιτεία εκείνων των αγίων Γυναικών, που έζησαν βίο ασκητικό, με ανδρική γενναιότητα και με μεγαλοψυχία, ενάντια προς τις πονηρίες των δαιμόνων.