ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΣ ΑΗΔΩΝ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.115

16.00

Σπουδαιότατα μαθήματα της Θείας Λειτουργίας εν σπάνει ευρισκόμενα, πολλά δε τούτων και ανέκδοτα (Μηδενός δε τούτων περιεχομένου εν τω Μουσικώ Θησαυρώ της Λειτουργίας, δύναται να θεωρηθή και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.