ΚΑΛΛΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΜΑΧΑΙΡΑ

Κωδικός: 030.004.001

18.00

Το έργο αυτό επιχειρεί την μελοποίησιν των ύμνων των Παθών του Κυρίου κατά το πατροπαράδοτον σεμνοπρεπές εκκλησιαστικόν ύφος, προσαρμόζοντας  συνάμα την μελωδία προς την έννοια του κειμένου.

Για αυτή την προσπάθεια αντλήθηκε υλικό από τις εξής πηγές: α) τα περισσότερα των υπαρχόντων εκκλησιαστικών ασμάτων, β) από τους διασωζομένους κώδικας της Παλαιάς Παρασημαντικής της Σεβασμίας Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, γ) σημαντικός αριθμός μουσικών κειμένων της Παλαιάς Παρασημαντικής, κυρίως της μεταβατικής περιόδου και δ) από έγκυρες παραδοσιακές ακουστικές πηγές.