ΙΔΟΥ, ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 042.001.004

11.00

Βίος, πολιτεία και θαυμαστές οπτασίες των Αγίων Βασιλείου του Νέου και Γρηγεντίου Αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας

Αυτό που ζητά ο Θεός από όλους μας είναι η πρώτη εντολή του Νόμου του Πνεύματος που ο ίδιος μας δίδαξε στον κόσμο μας: “αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ’ όλης της καρδίας σου και εξ’ όλης της ψυχής σου και εξ’ όλης της ισχύος σου και εξ’ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν” (Λουκ. ι΄, 27).

Πάνω σ’ αυτήν την εντολή κινήθηκαν οι δύο θαυματουργοί όντως Άγιοι, που τιμούν την παρούσα έκδοσή μας, εν απλότητι πραγματικά καρδίας. Μιλούν για τον κάθε ένα μιας και απαντούν σε όλα σχεδόν τα ερωτήματά μας δείχνοντάς μας τον δρόμο για την αιωνιότητα, που δεν είναι άλλος από την αμεριμνησία των βιοτικών και την ακατάπαυστη μέριμνα για την όντως Ζωή, την αιώνια ζωή, που χάριτι και δυνάμει μόνον Κυρίου κατορθώνεται, και με την δική μας προαίρεση.