ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΙΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.076

47.00

Ολοκληρώθηκε η παρούσα τρίτη έκδοσις της Θείας Λειτουργίας, με νέα βελτιωμένη εμφάνιση, εμπλουτισμένη με νέα μαθήματα κλασσικά, αλλά και νεοτέρων αρχόντων Πρωτοψαλτών.

Π. Λαμπαδάριος, Γρ. Πρωτοψάλτης, Θ. Φωκαεύς, Θεοδ. Γεωργιάδης, Τριαν. Γεωργιάδης, Κ. Πρίγγος, Θρ. Στανίτσας, Χρ. Θεοδοσόπουλος, Αθ. Καραμάνης, Χαρ. Ταλιαδώρος, Φώτιος Κετσετζής, κοσμούν με μαθήματά τους την παρούσαν έκδοσιν.

Είκοσι επτά Χερουβικά, τριάντα εννέα μαθήματα λειτουργικά την καθιστούν μία από τις πλέον ολοκληρωμένες εκδόσεις. […]

Περιλαμβάνει Τρισάγιον Αποστόλου, Όσοι εις Χριστόν, Τον σταυρόν Σου, Χερουβικά, Κοινωνικά Κυριακών, Κοινωνικά της Εβδομάδος κ.α.