ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κατηγορία:

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 021.049.019

13.50

Με την παρούσαν έκδοσιν της “Θείας Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου”, προτιθέμενα φιλαδέλφως να βοηθήσωμεν πάντα Ιερέα, ώστε να έχη εις την διάθεσίν του ολιγοσέλιδον και ευανάγνωστον Λειτουργικήν Φυλλάδα. Προς πληρεστέραν δε εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού, κατεχωρίσαμεν και τας ακολουθίας του Εσπερινού και του Όρθρου, μετά τινων Τροπαρίων και Ευχών. Ούτως ο Ιερεύς, λειτουργών πλέον οπουδήποτε, θα εξυπηρετείται πλήρως από το μικρόν τούτο Λειτουργικόν Εγκόλπιον. […] (Από την έκδοση)