Η ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Κωδικός: 072.051.007

7.00

Η ανήσυχη καρδιά του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για την πνευματική οικοδομή των εν Χριστώ αδελφών, διεπίστωσε μία ακόμη έλλειψι στην Εκκλησία, η οποία καθιστούσε αδύνατη την ωφέλεια της πνευματικώτατης στιχολογίας των εννέα Ωδών, που ψάλλονται στους Όρθρους των Ιερών Ναών. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)