Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κωδικός: 071.010.013

5.00

Ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί σημαντικές ἐπίκαιρες πνευματικές καί ποιμαντικές ἐπισημάνσεις.