Η Ι. ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 092.002.010

14.00

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αθανασίου 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9
Α΄. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
1. Πρώτη Περίοδος [από την ίδρυση της Μονής μέχρι και τον δωδέκατο
αιώνα] (327/8-1191 μ. Χ. ) 23
2. Δεύτερη Περίοδος: 1. Φραγκοκρατία (1192-1570 μ. Χ. )………………. 37
2. Τουρκοκρατία (1570-1878 μ. Χ. ) 43
3. Τρίτη Περίοδος: 1. Αγγλοκρατία (1878-1960 μ. Χ. ) 65
2. Ανεξαρτησία (1960-σήμερα) 73
Επισημειώσεις 83
Επίμετρο Ιστορίας της Μονής
Πρώτο μέρος. α. Κατάλογος Ηγουμένων και Προϊσταμένων 99
β. Χρονολογικός Κατάλογος Περιηγητών και Συγγραφέων 101
Δεύτερο Μέρος 104
Τρίτο Μέρος 106

Β’. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
1. Φραγκοκρατία (1192-1570) 112
2. Τουρκοκρατία (1570-1878) 129

Γ΄. ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 147

Δ’. ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1878-σήμερα) 161

Ε΄. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 179

ΣΤ’. ΜΕΤΟΧΙΑ 189

Ζ’. ΚΕΙΜΗΛΙΑ 201

ΠΗΓΕΣ /ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 241

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 245

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 246