Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Κωδικός: 088.014.001

2.00

Η ψυχή των ­Ορθοδόξων εί­­ναι άρρηκτα ­δεμένη με τη Θε­οτόκο, την ­Παντάνασσα, την Πλατυτέρα των ουρανών. Αυτή την παναγία μορ­­φή ­προβάλλει το νέο μας βιβλίο ­τονίζοντας τη δύ­ναμη των πρεσβειών της στο ­θρόνο της ­Χάριτος, την ­ευ­­λογία και την ­ακαταμάχητη ­βοήθεια που παίρνουμε κάθε φορά που ­απευθυνόμαστε σ᾿ αυτήν. Στις σελίδες του βιβλίου γίνεται λόγος και για τις πλάνες του Παπισμού και των Προ­τε­­σταντών σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θε­οτόκου.