Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 072.017.023

21.10

Η Θεία Ευχαριστία & Η Θεία Κοινωνία
Ιερομονάχου Γρηγορίου.

Η θεία Λειτουργία είναι η προσφορά της θείας αγάπης, είναι η ευχαριστία του ανθρώπου για τις θείες δωρεές, είναι, τέλος, η κοινωνία του ανθρώπου στην προσφορά του Χριστού. Με το Μυστήριο αυτό επιτυγχάνεται ο σκοπός της ενσάρκου Οικονομίας, να γίνει ο άνθρωπος ένα με τον Χριστό. Στο βιβλίο αυτό αναλύεται σε βάθος το ευχαρηστιακό Μυστήριο με οδηγό τους αγίους Πατέρες.