Η ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΣΑΪΤΗΣ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΣΑΪΤΗΣ

Κωδικός: 019.016.014

Original price was: €20.60.Η τρέχουσα τιμή είναι: €18.50.

Η Δημιουργία του κόσμου (Γένεσις 1) Στην αρχή ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Η γη ήταν άμορφη και έρημη και υπήρχε παντού σκοτάδι. Είπε λοιπόν ο Θεός: “Να γίνει φως”. Και έγινε φως και ο Θεός ξεχώρισε το φως από το σκοτάδι και ονόμασε το φως “Ημέρα” και το σκοτάδι “Νύχτα”. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα της Δημιουργίας. Έπειτα είπε ο Θεός: “Να γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά και να τα ξεχωρίζει”. Και έφτιαξε ο Θεός το στερέωμα που χώριζε τα νερά από κάτω από τα νερά από πάνω και το ονόμασε: “Ουρανό”. Αυτή ήταν η δεύτερη μέρα της Δημιουργίας. Είπε πάλι ο Θεός: “Να μαζευτούν όλα τα νερά σε μια μεριά και να εμφανιστεί η ξηρά”. Έτσι κι έγινε. Και ο Θεός ονόμασε την ξηρά “Γη” και τα νερά “Θάλασσες”. Κι ύστερα είπε ο Θεός: “Να βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που να κάνει σπόρο και δέντρα που να κάνουν καρπούς”. Αυτή ήταν η τρίτη μέρα της Δημιουργίας. Ύστερα είπε ο Θεός: “Να γίνουν φωτεινά σώματα στον ουρανό, που να ξεχωρίζουν τη μέρα από τη νύχτα και να είναι σημάδια για τους καιρούς, τις ημέρες και τα χρόνια και να φωτίζουν τη γη”. Και έγιναν τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο να φωτίζει τη μέρα και το μικρότερο τη νύχτα. Αυτή ήταν η τέταρτη μέρα της Δημιουργίας. Και είπε ο Θεός: “Ας γεννήσουν τα νερά ψάρια και το στερέωμα του ουρανού πουλιά”. Και τα ευλόγησε ο Θεός να γεμίσουν τις θάλασσες και τον ουρανό. Αυτή ήταν η πέμπτη μέρα της Δημιουργίας. Και είπε ο Θεός: “Ας γεννήσει η γη ζώα και ερπετά”. Έτσι έγινε και ευλόγησε ο Θεός όλα τα είδη των ζώων, μικρά και μεγάλα, ήμερα και άγρια. Έπειτα είπε ο Θεός: “Θα φτιάξω τον άνθρωπο που να μου μοιάζει και θα εξουσιάζει τα ψάρια και τα πουλιά, τα ζώα και τα ερπετά”. Και έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, όμοιό Του, άνδρα και γυναίκα, και τους ευλόγησε να κάνουν πολλά παιδιά και να εξουσιάζουν τα υπόλοιπα δημιουργήματά Του. Έπειτα είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ευχαριστήθηκε. Αυτή ήταν η έκτη μέρα της Δημιουργίας. Ο Θεός είχε τελειώσει τα έργα Του και την έβδομη μέρα αναπαύθηκε. Και ευλόγησε ο Θεός αυτή τη μέρα να την τιμούν οι άνθρωποι γιατί ήταν η μέρα της ξεκούρασής Του.