Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙΤΟΥΑΙΓΛΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.013

2.00

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τo μεγαλύτερο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Αὐτo τo βιβλίο δίνει μία ξεκάθαρη εἰκόνα για ὅσα ἔγιναν ἀπo τoν ἄδειο Ἅγιο Τάφο και μέχρι την Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ. Ἐξαιρετικό δῶρο γιια το πιστό ποίμνιο που παραμένει μέχρι το τέλος τῆς Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως.