Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Λειτουργικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 022.017.080

13.55

Παρουσιάζεται η ακολουθία των εγκαινίων Ναού με όλη την καθιερωμένη τάξη και προετοιμασία. Συμπεριλαμβάνονται και σχετικά σχόλια αγίων Πατέρων.