Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.127

52.00

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται και όλα τα τροπάρια των κανόνων της Μ. Εβδομάδος και όχι μόνο τους ειρμούς, όπως συνήθως συμβαίνει. Το παρόν έργον μου με την επωνυμίαν «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς» επιθυμώ και εύχομαι να αποτελέση την κορωνίδα, ου μην αλλά και το επιστέγασμα του συνολικού μουσικού μου έργου, εκτεινομένου εις πεντήκοντα και εξ συναπτά έτη, μετά παραλλήλου ασκήσεως και λατρευτικής εφαρμογής εις το ιερόν αναλόγιον, ούτως ώστε η πράξις, να αποβαίνη όντως θεωρίας επίβασις.

Χαρίλαος Ταλιαδώρος

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)