ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Β΄ – ΣΧΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΙΝΔΙΚΤΟΣ – ΟΡΜΥΛΙΑ

Κωδικός: 025.031.013

19.00

«Η εις το εισαγωγικόν σημείωμα του πρώτου τόμου της παρούσης σειράς του Ευχολογίου, ήγουν το «Αγιασμα­τάριον», γενομένη υπό του αειμνήστου λειτουργιολόγου καθηγητού του Α.Π.Θ. Ιωάννου Φουντούλη αναγγελία της εκδόσεως του δευτέρου τόμου υπό τον τίτλον «Σχηματολόγιον», έρχεται σήμερον, μετά παρέλευσιν ικανού χρόνου, χάριτι και ευδοκία Θεού, να παραδοθή προς χρήσιν του τιμίου πρεσβυτερίου. Ο παρών τόμος έλαβε τον τίτλον «Σχηματολόγιον», καθώς εις πλείστα χειρόγραφα αναφέρεται ως τοιούτος, εμπεριέχον κατά βάσιν τας ακολουθίας του μικρού και του μεγάλου και αγγελικού σχήματος των μοναχών…Προετιμήθη, λοιπόν, ο συμβολικός ούτος τίτλος ως προσεγγίζον θεολογικώς, αλλά και νοηματικώς, και εις το πρώτον βάπτισμα, καθότι ως «εν είδει σχήματος» δίδεται τω νεοφωτίστω το του Χριστιανού όνομα, δεδομένης της υπό των πατέρων της Εκκλησίας ονομασίας της μοναχικής κουράς ως του δευτέρου βαπτίσματος. (Από την εισαγωγή του βιβλίου).