ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΝ ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ-Β

Κατηγορία: Ερμηνευτικά

Εκδοτικός Οίκος: ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Κωδικός: 071.051.008

27.00

Είπαμε στο Προοίμιο των Ψαλμών, ότι ο Ψαλμός αυτός δεν είναι του Σολομώντα λέμε λοιπόν και εδώ τώρα ότι δεν αρμόζει ο Ψαλμός αυτός στον Σολομώντα, κατά τον Ευσέβιο και Απολινάριο, επειδή ο Σολομών, όπως λέει ο Θεοδώρητος, ούτε έμεινε μαζί με τον ήλιο, αλλά πέθανε, ούτε ήταν πριν από την σελήνη, ούτε κατεκυρίευσε τα πέρατα της γης, ούτε ήταν το όνομά του πριν από τον ήλιο, αλλ’ επειδή Σολομών θα πη ειρηνικός, διότι είπε ο Θεός δια τοα Νάθαν στον Δαβίδ “Σολομών όνομα αυτώ ειρήνην δώσω εν ταις ημέραις αυτοΰ” (Α’ Παραλ. 22,9), γι’ αυτό φανερό είναι ότι λέχθηκε ο Ψαλμός αυτός στον Χριστό, ο οποίος είναι η ειρήνη, όπως λέει ο Παύλος “Χριστός εστιν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν, ο και το μεσότοιχον του φραγμού λύσας” (Εφ. 2,14). Αυτό το ίδιο λέει και ο Αθανάσιος, και αυτό θα φανερώσουν και τα κατά μέρος ρητά του Ψαλμού. […] (Από την έκδοση)