ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Κατηγορία: Πατερικά

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κωδικός: 061.021.073

28.00

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ: Πηγές – Βίος – Συγγράμματα και διδασκαλία – Μεταφράσεις –
Εκδόσεις – Βασική βιβλιογραφία
ΛΟΓΟΙ
Λόγος για τις αρετές και τις κακίες
Για το φόβο του Θεού
Για την έλλειψη του φόβου του Θεού
Για την αγάπη
Για κείνους που δεν έχουν αγάπη
Για τη μακροθυμία
Για κείνον που δεν έχει μακροθυμία
Για την υπομονή
Για κείνον που δεν έχει υπομονή
Για την αοργησία
Για την οξυθυμία
Για την πραότητα
Για την πονηρία
Για την αλήθεια
Για το ψεύδος
Για την υπακοή
Για την ανυπακοή και τον γογγυσμό
Για το να μην έχουμε φθόνο ή ζηλοτυπία
Για το φθόνο και τη ζηλοτυπία
Για το να μην είναι κανείς λοίδορος
Για τη λοιδορία και τους λοίδορους
Για την εγκράτεια
Για την έλλειψη εγκράτειας
Έλεγχος του εαυτού του και εξομολόγηση
Για την καθαίρεση της υπερηφάνειας
Λόγος κατανυκτικός
Λόγος ασκητικός
Κατά μίμηση των Παροιμιών
Σχετικά με το φόβο του Θεού
Για τη διόρθωση αυτών που ζουν με εμπάθεια και απαιτούν τιμές
Έλεγχος του εαυτού του και εξομολόγηση
Για τα πάθη
Για τη μετάνοια
Για την κατάνυξη
Λόγος κατανυκτικός
Άλλος κατανυκτικός λόγος
Λόγος παραινετικός