ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ Α – ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Κατηγορία: Ερμηνευτικά

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Κωδικός: 072.051.002

21.50

Ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Συνερανισθέν εκ διαφόρων της Εκκλησίας Πατέρων, πλουτισθέν με πολλάς σημειώσεις, και συντεθέν εις την κοινήν γλώσσαν υπό Νικοδήμου εν μοναχοίς ελαχίστου του Αγιορείτου.