ΕΚΛΟΓΑΡΙΟΝ – ΕΚΛΟΓΗ ΕΚ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 022.034.068

14.00

Προς χρήσιν των ολονυκτιών και λοιπών εορτάσιμων ακολουθιών. (Από την έκδοση)