ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.999.150

42.00

Η ανά χείρας έκδοση εντάσσεται, στα πλαίσια της σειράς «Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής», με κύριο στόχο τη διάσωση και διάδοση της Πατριαρχικής και εν γένει Κωνσταντινουπολίτικης ψαλτικής παράδοσης του εικοστού αιώνα. Σε αντίθεση με τη Θεία Λειτουργία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο εκρηκτικής μελοποιητικής δραστηριότητας, τα μαθήματα του Όρθρου και, πιο συγκεκριμένα, οι Κανόνες και οι Ειρμοί τους συνεχίστηκαν να ψάλλονται «άνευ διφθέρας» στην Κων/πολη, επί τη βάσει των Ειρμολογίων του Πέτρου Πελοποννησίου και του Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Όπως ήταν αναμενόμενο, η τακτική ψαλμώδηση τόσο των Κανόνων όσο και των αργών Καταβασιών ώθησε από νωρίς στον εμπλουτισμό και στην εξέλιξη του συντόμου και αργού ειρμολογικού μέλους, με αποτέλεσμα τη σταδιακή και επιμέρους απομάκρυνση από την κλασική βάση. Και αυτό γιατί πέραν της πληθωρικής και έντεχνης ερμηνευτικής (επανα)προσέγγισης του μουσικού «κορμού», οι Καταβασίες έτυχαν, κατά περίπτωση, σύντμησης ή επιμήκυνσης, κατ’ έννοιαν τροποποίησης ή διασκευής, απλής επεξεργασίας έως και ουσιαστικής αναδιατύπωσης. Η συνειδητοποίηση της προϊούσας διαφοροποίησης σπάνια οδήγησε, ωστόσο, σε συστηματική προσπάθεια καταγραφής της διαμορφωθείσας παράδοσης. Τουναντίον, αντιμετωπίστηκε συνήθως αποσπασματικά ή και με έντονο το προσωπικό στοιχείο εκτέλεσης στις νεότερες εκδόσεις. Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει, κατά το δυνατόν, η παρούσα προσπάθεια με γνώμονα την πλούσια ακουστική παράδοση, με οδηγό τη μακρόχρονη ψαλτική εμπειρία και προπαντός με σεβασμό στο κλασικό πρότυπο. […]