ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: Διάφοροι

Κωδικός: 030.056.003

35.00

Ειρμολόγιον καταβασιών Του όλου ενιαυτού αργόν τε και σύντομον μετα προσθήκης ειρμών ανεκδότων εκ των διασωθέντων χειρογράφων του ιδίου.