ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ – ΕΙΡΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤ΄ ΗΧΟΝ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 022.034.074

25.00

Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.
Έσωσε λαόν, θαυματουργών Δεσπότης, Υγρόν θαλάσσης κύμα χερσώσας πάλαι
Εκών δε τεχθείς εκ Κόρης, τρίβον βατήν
Πόλου τίθησιν ημίν ον, κατ’ ουσίαν
Ίσον τε Πατρί και βροτοίς δοξάζομεν. (Από την Ωδή Α΄. Της Του Χριστού Γεννήσεως)
Περιεχόμενα