ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Α΄ ΠΕΛΟΠ ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:030.034.153

33.00

Περιέχον άπαντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων? τα Απολυτίκια και Κοντάκια πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού, του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, εν ώ προσετέθησαν και τινα αργά αρχαία μαθήματα μέχρι τούδε ανέκδοτα. Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1882.