ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΛΑΚΗ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:030.034.123

30.00

Εξηγηθέν πιστώς εκ της αρχαίας εις την καθ’ ημάς γραφήν, του αρχαίου μέλους αδιαφθόρου διαφυλαχθέντος. Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1899.