ΔΙΔΑΧΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓ. ΑΝΘΙΜΟΥ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 061.999.108

16.90

Με τη βοήθεια του πανάγαθου Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου καί με τη χάρι του αγίου Ανθίμου θέτομεν σήμερα σε κυκλοφορία τον τρίτον τόμο των Διδαχών του Αγίου. Η εξάντλησις των δύο πρώτων τόμων εντός τόσο μικρόν χρονικού διαστήματος καί ή επίμονη ζήτησις -σχεδόν απαίτησις- του αναγνωστικού κοινού για νέα πνευματική τροφή από τίς νουθεσίες του οσίου μας Πατρός υπήρξε γεγονός συγκινητικό καί ελπιδοφόρο. Όταν προ τριετίας εκυκλοφορείτο ο πρώτος τόμος, δεν ήταν δυνατόν να προβλέψωμε το εύρος του αναγνωστικού ορίζοντος, του οποίου με έκπληξι αργότερα διαπιστώσαμε. Ο πιστός όμως λαός του Κυρίου, καταπονημένος καί αλλοτριωμένος από την εφάμαρτη καί υλιστική νοοτροπία, ή τη θρησκευτική αδιαφορία, μέσα στο ευρύτατο νοσηρό κλίμα καί τη βαθύτατη σήψι της εποχής της ποικιλώνυμου ασωτίας καί των μυρίων ταπεινών καί διαστροφών δημιουργημάτων της αποστασίας, σπεύδει ακάθεκτος στη πηγή της ζωής καί της πραγματικής ειρήνης καί ευτυχίας. (…) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)