ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:030.999.142

30.00

“Ο σκοπός της εκδόσεως της παρούσης “ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” δεν είναι να προστεθεί και άλλη μία “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” στις αρκετές που κυκλοφορούν ήδη από εκλεκτούς συναδέλφους, καθηγητές και Πρωτοψάλτες. Η πολυχρόνιος πείρα στο αναλόγιο και η διδασκαλία της Β.Μ., με δίδαξε ότι οι σπουδαστές της Β.Μ. και μελλοντικοί Ιεροψάλτες, με τις μέτριες σχετικά γνώσεις της Β.Μ. αναζητούν να ψάλλουν μαθήματα απλά, εύκολα, μελωδικά και προ πάντων κλασικά. Οι ογκώδεις “Λειτουργίες” με πολλά μαθήματα ανά είδος (Χερουβικά – Λειτουργικά – Κοινωνικά κ.λπ.) κουράζουν τον σπουδαστή – Ιεροψάλτη στα πρώτα του βήματα στο αναλόγιο, μάλιστα όταν αυτά είναι διασκευές κακότεχνες με πολλές αναλύσεις, γι’ αυτό και η απόδοσή του στο αναλόγιο είναι μέτρια. Με σκοπό την από χορού συμψαλμωδία, περιέλαβα στην παρούσα έκδοση μαθήματα – μέλη κλασικά, απλά και παράλληλα μελωδικά. Απώτερος σκοπός είναι η χορωδιακή εκτέλεση των ύμνων στη θ. Λειτουργία.” (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)