ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ – ΣΥΜΕΩΝ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 043.024.008

3.00

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, πραγματολογικά στοιχεία, παραπομπές υπό Γεωργίου Δ. Παπαδημητρόπουλου και με επιλογή Ασματικών Ακολουθιών.