ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ-11-

Κατηγορία: Αγία Γραφή

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 014.024.035

25.00

Το βιβλίο Α’ Βασιλειών είναι το δωδέκατο κατά σειρά βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Β’ Βασιλέων και παλαιά αποτελούσε μαζί με το Α’ Βασιλέων (δηλαδή το Γ’ Βασιλειών, κατά τους Ο’) ένα ενιαίο βιβλίο. Το Δ’ Βασιλειών, το οποίο εξετάζουμε εδώ, συνεχίζει τις διηγήσεις για τον προφήτη Ηλία (κεφ. 1), οι οποίες είχαν αρχίσει από το Γ’ Βασιλειών, μετά προχωρά σε διηγήσεις για τον προφήτη Ελισαίο (κεφ. 2-8) και στην συνέχεια μάς εξιστορεί με σύντομο τρόπο την Ιστορία των βασιλέων Ισραήλ και του Ιούδα από τον Ιού μέχρι την πτώση της πρωτεύουσας του βορείου βασιλείου Σαμάρειας (κεφ. 9-17), και την ιστορία των τελευταίων βασιλέων του Ιούδα, από τον Εζεκία μέχρι τον Σεδεκία και την πτώση της Ιερουσαλήμ στους Βαβυλωνίους (κεφ. 18-25). […] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)