ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 051.001.003

12.00

“Είχα την ευκαιρία πριν από κάποιο χρόνο να διεξέλθω το βιβλίο “Ανθολόγιον Νεκραναστάσεων” και διεπίστωσα, ότι είναι και ωραίο και ωφέλιμο, διότι προσφέρει υλικό αγιογραφικό και πατερικό, που με υπομονή και ζήλο συγκέντρωσε ο συγγραφέας του, σχετιζόμενο με το πολύ ενδιαφέρον θέμα της αναστάσεως νεκρών, θαυμάτων δηλαδή που πραγματοποιεί η άκτιστη Θεϊκή Χάρη…
Πιστεύω λοιπόν, ότι μόνο ωφέλεια μπορεί να προξενήσει το βιβλίο αυτό, διότι ο συγγραφέας του με μεγάλη επιμέλεια ένα και μόνο σκοπό έχει, να ακουσθούν μηνύματα συνταρακτικά, που πηγάζουν από την αγιοπατερική εμπειρία και μπορούν να στηρίξουν κάθε πιστό, ενισχύοντάς του την πίστη στην Ορθοδοξία και διδάσκοντάς τον να σέβεται και εκτιμά την παράδοσή της…” (Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)