ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ – ΕΚΔ. ΠΕΤΡΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Κωδικός: 030.061.016

25.00

Το Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου πριν την παρέμβαση του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, όπως εκδόθηκε από τον Πέτρο Εφέσιο το 1820. Εδώ σε αναστατική έκδοση.